Valberedningen 2012-10-29

Kungörande av poster som ska besättas vid Fullmäktiges konstituerande sammanträde 20 november 2012

Valberedningen kungör härmed att nedanstående uppdrag, som ska väljas av Medicinska Föreningens fullmäktige den 20 november 2012, är öppna för nominering. Nomineringar till uppdragen ska snarast insändas till Medicinska Föreningens valberedning till e-postadress valberedningen@medicinskaforeningen.se eller inlämnas skriftligt på kårexpeditionen, Nobels väg 10, KI campus Solna eller insändas på adress Valberedningen, Medicinska Föreningen i Stockholm, Box 250, 171 77  STOCKHOLM.

Vänligen använd följande standardformulär för ansökan: Kandidatur 2012

Nomineringarna ska vara inne senast den 2012-11-12. Uppdragen avser hela 2013 om inget annat anges.

Vid nominering av Medicinska Föreningens Ordförande och Medicinska Föreningens Vice ordförande krävs även CV och personligt brev på både engelska och svenska. Det kommer även att hållas intervjuer med dessa personer.

Även vid vissa av posterna på KI; Styrelsen för Forskningsutbildning, Styrelsen för Forskning, samt Styrelsen för Utbildning krävs CV, personligt brev på engelska och svenska samt ett intervjutillfälle.

  Sittande 2012 Beskrivning
Fullmäktiges talman Jens Andersson Leder Fullmäktiges sammanträden och förestår Fullmäktige däremellan.
Medicinska Föreningens ordförande (heltid) Johan Hilm Leder styrelsens arbete och är Föreningens främste representant. Obs! Heltidstjänst under hela 2010.
Medicinska Föreningens vice ordförande, 1-3 st Felicia Fixell Ersätter ordföranden och biträder i dennes arbetsuppgifter. Heltid eller deltid beroende på vad som passar sökanden och MF och hur många vice ordförande det blir.
Medicinska Föreningens sekreterare (Anastacia Belovskaja)Marie Kristiansen För protokoll vid styrelsens och Fullmäktiges sammanträden. Sitter i styrelsen.
Övriga ledamöter av styrelsen (högst 10 st) Mahla Janani, Erik Hellsing, Athena Adeli, Ida Runnvall, Daniel Holl, Gabriel Thorstensson, Markus Österblad, Martin Berg, Ann Nordin, Gustaf Sandström Sitter i styrelsen och arbetar med frågor som drivs direkt av styrelsen. Kan tilldelas särskilda ansvarsområden.
Sakrevisorer (2 ordinarie och 2 suppleanter) Ord: Annegret Trinczek och Maximilian ZoltekSupp: Magnus Frisk och Marcus Bilgec Reviderar hela Föreningen tillsammans med auktoriserade revisorn.
Auktoriserad revisor (1 ordinarie och 1 suppleant) Bo HolmströmAnders Äng (supp) Reviderar hela Föreningen tillsammans med sakrevisorerna.
Internrevisorer (2 st) Markus Bilgec och Maximilian Zoltek Genomför intern effektivitets- och kvalitetsrevision.
Värdinna Jon Westman Är värdinna vid Föreningens fester.
Standarförare Ylva Gustafsson Representerar Föreningen med fanor och standar och är toastmaster vid Föreningens fester.
Chefredaktör tillika ansvarig utgivare av Medicor Caroline Lindblad Leder Medicorredaktionens arbete. Ansvarar för utgivningen av Medicor.
Gravvårdare Marie Kristiansen Vårdar Föreningen gravplats på Norra begravningsplatsen.
Stipendieprövningsnämnden (ordförande och ledamöter, högst 7 pers) Andreas Sälléber (ordf.), David Yang, Magnus Frisk, Seid Canovic, T0ve Sundqvist, Daniel Arastoo-Pour och Tofam Taeri Bereder ärenden om utdelning av Föreningens stipendier.
Likabehandlingsnämnden (ordförande, sekreterare och högst 10 övriga ledamöter) Annegret Trinczek (ordf.), Hanna Adam (sekr.), Lorans Baza, Daniel Arastoo-Pour, Tofam Taeri, Terese Söderhielm Arbetar med likabehandlingsfrågor gentemot KI och inom kåren.
MF-förvaltade stiftelser:    
Revisor Insamlingsstiftelsen Ulla Lindholms stipendiefond Ord: Bo Holmström (aukt.)Supp: Anders Äng (aukt.) Reviderar stiftelsen. Ska vara auktoriserad eller godkänd revisor.
Revisor Stiftelsen Folke Sjöqvists 50-årsfond Ord: Yuan Cheng Xu Reviderar stiftelsen.
Revisor Medicinska Föreningens samstiftelse för studier Ord: Yuan Cheng Xu Reviderar stiftelsen. Ska vara auktoriserad eller godkänd revisor.
Revisor Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor Ord: Yuan Cheng Xu Reviderar stiftelsen.
Revisor J Åkermans, B Pernows och C-G Bernhards stiftelse Ord: Yuan Cheng Xu Reviderar stiftelsen.
Representanter i organ vid Karolinska Institutet:    
Konsistoriet (2 st) Felicia Fixell,Åsa Samuelsson Karolinska Institutets styrelse.
Styrelsen för utbildning (3 st)(tillträde omedelbart efter valet för ett mandat) Ida Runnvall, Theodore Holmlöf, Mahla Janani Beslutar och bereder övergripande frågor som rör grundutbildningen vid KI.
Styrelsen för forskning (3 st) (fakultetsnämnd) Marcus Buggert, Hugo Zeeberg, Juan Xu Beslutar och bereder övergripande forskningsfrågor vid KI. Är också KI:s fakultetsnämnd.
Styrelsen för forskarutbildning (4 st) Arash Hellysaz, Hugo Zeberg, Ulrica Norin, Annie Pettersson Beslutar och bereder övergripande frågor som rör forskarutbildningen vid KI.
Docenturnämnden (2 ord +2 supp) Ord: Andreas Sälléber, Katarina SetterströmSupp: Kerstin Johansson, Magnus Frisk Beslutar om utnämning av docenter vid KI.
Pedagogiska priskommittén (3 st) Andreas Sälléber, Anna Bergström Bereder utdelningen av KI:s pedagogiska pris.
Rekryteringsutskottet (2 ord + 2 supp) Ord: Saba Saad, Akin KulbaySupp: Laleh Sistani Bereder ärenden om anställning av lektorer och professorer vid KI samt adjungeringar som lektor och professor.
Disciplinnämnden (1 ord + 1 supp) Adam Andreasson (ord), Andreas Roupé (supp) Avgör disciplinärenden rörande studenter vid KI.
Forskningsstrategiska kommittén (3 st) Marcus Buggert, Hugo Zeeberg, Juan Xu Kommittén är ett gemensamt organ för forskningsstrategier inom KI och Stockholms läns landsting.
Huvudstudentskyddsombud respektive biträdande huvudstudentskyddsombud tillika adjungerade till Arbetsmiljönämnden (2 st) Mauridi Sabuni, Johan Hilm Samordnar studentskyddsombudens verksamhet vid KI och sitter i KI:s miljö- och hälsonämnd.
Stipendienämnden (2 st) Andreas Sälléber, David Yang Bereder ärenden om utdelning av KI:s stipendier.
Rådet för lika villkor (2 st)(tillträde omedelbart efter valet för ett mandat) Mahla Janani, Annegret Trinczek Arbetar med jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsfrågor inom KI.
Rektorsrådet för klinisk forskning och utbildning Felix Haglund
Kulturrådet(tillträde omedelbart efter valet) Mahla Janani(David Ebbevi) Arbetar med kulturfrågor inom KI.
Kvalitetsrådet Mahla Janani Arbetar med kvalitetsfrågor inom KI.
Miljörådet Johan Hilm, Jon Westman, Elin Ekeroth Rådgivande organ i miljöfrågor på KI.
Internationella strategigruppen/Styrelseövergripande gruppen för internationalisering Daniel Holl, Anna Bergström Behandlar frågor om internationalisering av KI och internationella strategier på KI.
Stiftelsen John och Kerstin Berglunds understödsfond    
Stipendienämnd Marie Kristiansen Bereder utdelande av understöd från Stiftelsen.
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: