Val till Fullmäktige och Internationella Nämnden 2013 / Elections for The Council and The International Committee 2013

Nu är det dags för val till Medicinska Föreningens Fullmäktige (FUM) och Internationella Nämnd (IN)! Det här är din chans att engagera dig inom din studentkår!
OBS! För att kandidera måste du vara betalande medlem i Medicinska föreningen.

WEB_fum-mosaic13


Fullmäktige
 är det organ inom kåren som fattar alla beslut; allting från antal bollar till idrottutskottet till total budget för kåren går genom FUM. FUM har möten ungefär var 4-6:e vecka i MF:s lokaler. Vill du ha insyn i hur kåren fungerar eller bedriva eget påverkansarbete så är det det dags för DIG att kandidera. Valet kommer hållas 21-28 oktober och alla medlemmar i MF får rösta. Ladda ned formuläret nedan och ansök idag!

Kandidaturformulär
Fyll i formuläret på svenska och engelska (glöm inte att skriva vilken termin och på vilket program du går) och bifoga ett foto på dig själv. Maila ansökan till valnamnden@medicinskaforeningen.se senast den 7 oktober.

WEB_IN-mosaic13

Internationella Nämnden är det organ inom kåren som nominerar kandidater till alla organisationer inom MF som jobbar med  någon form av internationalisering. IN jobbar även aktivt med att internationalisera kåren och de arrangerar också många event såsom fester och sportdagar. Möten hålls ungefär 4 gånger per termin i anslutning till Fullmäktiges möten (notera att det talade språket på IN:s möten är engelska). En ordförande, vice ordförande och sekreterare behövs utöver ordinare ledamöter. Valet kommer hållas 21-28 oktober och alla medlemmar i MF får rösta. Om du brinner för internationalisering så kandidera idag!

Maila oss på valnamnden@medicinskaforeningen.se med en motivering till varför just du skulle passa i IN och vilken post du kan tänka dig. Bifoga även ett foto av dig själv.
Vi behöver din ansökan senast den 7 oktober.

_________________________________________________________________________________________

It is time for elections for Medicinska Föreningen’s Council (FUM) and the International Committee (IN)! This is the moment for you to get involved with your student’s association!
NB! To apply for these posts you have to be a paying member of Medicinska Föreningen.

The Council is the organ within the student’s association that takes all the decisions; everything from the number of balls for the sports committee to the whole budget for MF goes through FUM. FUM has meetings about every 4-6th week at MF (note that the language spoken at meetings is swedish). If you want some insights into how the student’s association works and if you want to make a difference for your fellow students, it is time for YOU to candidate. Elections will be held October 21-28th and all members of MF will be able to vote. Download the form below and apply today!
Application form
Fill out the form (do not forget to write what semester and what program you are in) and attach a photo of yourself. E-mail the application to valnamnden@medicinskaforeningen.se no later than October 7th. 

The International Committee is the organ within the student’s association that nominates candidates for all the organizations within MF that work with some form of internationalization. IN also actively works to internationalize the whole student’s organization and in addition to this they  arrange events such as parties and sports days. Meetings are held about 4 times per semester in connection with the FUM meetings. A chairperson, deputy chairperson and secretary are to be elected in addition to the ordinary members. Elections will be held October 21-28th and all members of MF will be able to vote.. If you are passionate about internationalization, candidate today!
E-mail us at valnamnden@medicinskaforeningen.se with a short motivation for why you belong in the IN and what post you would be interested in. Also attach a photo of yourself.
We need you application no later than October 7th.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: