It’s time to send in nominations for The Mäster award! 

This prestigious prize is given from MFs members to a teacher, or on rare occasions to a group of teachers, who have made great contributions to the improvement of our education at KI.
If you know of a teacher who’s contributions and commitment deserves to be widely recognized and praised – then you should send the name of the teacher and his or her workplace together with a motivation signed by five MF members to:

Educational council,
Nobels väg 10, box 250,
171 77 Stockholm

or just come by the MF reception in Solna or Huddinge before the 18th of November at noon. The teacher who are awarded the Mäster title will receive a silver nameplate and a diploma at the Lucia ball on the 13th of December.

Annonser

Nu är det dags för val till Medicinska Föreningens Fullmäktige (FUM) och Internationella Nämnd (IN)! Det här är din chans att engagera dig inom din studentkår!
OBS! För att kandidera måste du vara betalande medlem i Medicinska föreningen.

WEB_fum-mosaic13


Fullmäktige
 är det organ inom kåren som fattar alla beslut; allting från antal bollar till idrottutskottet till total budget för kåren går genom FUM. FUM har möten ungefär var 4-6:e vecka i MF:s lokaler. Vill du ha insyn i hur kåren fungerar eller bedriva eget påverkansarbete så är det det dags för DIG att kandidera. Valet kommer hållas 21-28 oktober och alla medlemmar i MF får rösta. Ladda ned formuläret nedan och ansök idag!

Kandidaturformulär
Fyll i formuläret på svenska och engelska (glöm inte att skriva vilken termin och på vilket program du går) och bifoga ett foto på dig själv. Maila ansökan till valnamnden@medicinskaforeningen.se senast den 7 oktober.

WEB_IN-mosaic13

Internationella Nämnden är det organ inom kåren som nominerar kandidater till alla organisationer inom MF som jobbar med  någon form av internationalisering. IN jobbar även aktivt med att internationalisera kåren och de arrangerar också många event såsom fester och sportdagar. Möten hålls ungefär 4 gånger per termin i anslutning till Fullmäktiges möten (notera att det talade språket på IN:s möten är engelska). En ordförande, vice ordförande och sekreterare behövs utöver ordinare ledamöter. Valet kommer hållas 21-28 oktober och alla medlemmar i MF får rösta. Om du brinner för internationalisering så kandidera idag!

Maila oss på valnamnden@medicinskaforeningen.se med en motivering till varför just du skulle passa i IN och vilken post du kan tänka dig. Bifoga även ett foto av dig själv.
Vi behöver din ansökan senast den 7 oktober.

_________________________________________________________________________________________

It is time for elections for Medicinska Föreningen’s Council (FUM) and the International Committee (IN)! This is the moment for you to get involved with your student’s association!
NB! To apply for these posts you have to be a paying member of Medicinska Föreningen.

The Council is the organ within the student’s association that takes all the decisions; everything from the number of balls for the sports committee to the whole budget for MF goes through FUM. FUM has meetings about every 4-6th week at MF (note that the language spoken at meetings is swedish). If you want some insights into how the student’s association works and if you want to make a difference for your fellow students, it is time for YOU to candidate. Elections will be held October 21-28th and all members of MF will be able to vote. Download the form below and apply today!
Application form
Fill out the form (do not forget to write what semester and what program you are in) and attach a photo of yourself. E-mail the application to valnamnden@medicinskaforeningen.se no later than October 7th. 

The International Committee is the organ within the student’s association that nominates candidates for all the organizations within MF that work with some form of internationalization. IN also actively works to internationalize the whole student’s organization and in addition to this they  arrange events such as parties and sports days. Meetings are held about 4 times per semester in connection with the FUM meetings. A chairperson, deputy chairperson and secretary are to be elected in addition to the ordinary members. Elections will be held October 21-28th and all members of MF will be able to vote.. If you are passionate about internationalization, candidate today!
E-mail us at valnamnden@medicinskaforeningen.se with a short motivation for why you belong in the IN and what post you would be interested in. Also attach a photo of yourself.
We need you application no later than October 7th.

På fredagen den 7 juni är det sommarfest i Huddinge!
Detta innebär att på gräsmattan mellan Södertörns bibliotek och ANA 23 kommer det finnas ett inhägnat område för att kunna hänga och ta en öl mellan kl 15.00-20.00.

Men festen slutar inte där, vill man fortsätta att fira terminsavslutningen så är det även efterfest i studentpuben hos Söders. Förköp kan köpas i deras pub den 3,4 och 5 juni från kl 12.00

Se bild, sommarfest för mer inspiration

Honor those who with their dedication contributed to a better education and union activity at MF!
At fall during the older students amphiox, new Crux Parva Medicorum and Parva Scintilla Medicorum will be awarded to active members who have made invaluable work within MF.

Nominate someone by sending a description of why she/he should be honored and mail to skickahit@medicinskaforeningen.se no later then 31:th of May, below are descriptions for each nomination.

wpid-imag0255-1

Crux Parva Medicorum is given to those who during a longer- or shorter time have done precious non-profit work for the Medicinska Föreningen (MF). The medal can only be given to members of MF, previous members, the societies staff and other people that have been engaged in MF.

Parva Scintilla Medicorum is awarded to the person who, for a shorter or longer time made an indispensable volunteer work for the association in the field of study monitoring. Examples of such efforts are far-reaching and persistent improvements in education / teaching / study conditions that have been at benefit for students at Karolinska Institutet. The medal can only be awarded to members, former members, association staff and others who have become involved in the association.

 

The Doctoral Students Association of MF will host their next discussion group meeting on May 27th at 6 p.m. in the MF building in Solna. The subject of discussion will be on scientific confidence, and we will be hosting Eva Bojner Horwitz, Cecilia Stenfors and Walter Osika from the Department of Public Health at Uppsala University and the Stress Research Institute at Stockholm University. They will open the session with a presentation of their study on how to deal with writer’s block, which will be followed by a discussion on the questions listed below.

The meeting will take place in the student union building in Solna on May 27 at 6 p.m. If you are interested in participating, please email Ranjita.Dutta-Roy@ki.se.

Scientific confidence: an important factor for staying alive in research?

As PhD students we spend our days and nights scratching our heads over which statistical tests to choose, fighting with our annealing temperatures, cursing non-responding cells or staring at shining bright Matlab error messages. Many times it can be so frustrating that we just feel like giving up at the end of the day thinking that we are just not made for science. The degree to which we are affected obviously depends on our personalities, but how does one keep up the scientific confidence in general in order to perform on top of one’s ability?

  1. Have you ever suffered from low scientific confidence? How did you fight your way through?
  2. How can your supervisor and your colleagues be helpful in increasing your scientific confidence and how do we ‘’detect’’ low scientific confidence?
  3. Is there a gender bias when it comes to scientific confidence and self-critical thinking?
  4. Does social life have an impact on scientific confidence? How can the university/DSA help?

For english please se below! 

rullstol

Imorgon är det dags för hjälpmedelsmästerskapen!

För endast 150 kr får du och dit lag på 4 personer delta i olika tävlingar såsom rullstolsrace. Efter alla tävlingar så sätter vi oss ner och äter en trevlig middag tillsammans!

anmäl ditt lag på 4 personer till, gabrielthorstenson@medicinskaforeningen.se, och du är välkomen att betala vid dörren.

Tävlingarna startar kl 12.00 imorgon och middagen kl 17.00.
Temat för hela dagen är rymd, det kommer bli spaceat, missa inte takeoff!

För mer info se, facebookevent

Tomorrow it’s time for aids Championship!

For only 150 SEK you and your teammembers of 4 people can participate in various competitions such as wheelchair race. After all the races we will sit down and have a nice dinner together!

Register your team of 4 people to, gabrielthorstenson@edicinskaforeningen.se, and you are welcome to pay at the door.

The races will start at 12:00 tomorrow and dinner at 17:00.
The theme for the day is space, be there for the takeoff!